Irányváltásra felkészülve

Az Audi Hungaria készen áll a XXI. század kihívásaira, amelyek soha nem látott mértékben alakítják át a világot és benne a járműipart. A hálózatba kapcsolt autók, az önvezető járművek, az új meghajtások minden eddiginél izgalmasabb jövőképet vetítenek elénk. Az Audi Hungaria a modern kor legújabb vívmányaival készül fel a változásokra.

Képzéssel a jövőbe

A minőségi oktatás – legyen szó szakképzésről, felsőfokú képzésről, vagy felnőttképzésről – kiemelt jelentőséggel bír a vállalat életében.

Az IT és a termelés működése napjainkra szinte teljesen egybeforrt. Különösen igaz ez az autonóm robotok működése esetében, melyek használata egyre inkább előtérbe kerül. A 2018-ban induló e-motorgyártásban például már nemcsak a termék új, hanem a gyártástechnológia is. Itt az IT a gyártási folyamat integráns részét képezi, ezért az informatikai rendszerek 100%-os rendelkezésre állása szükséges a zavartalan termeléshez. A gyártás automatizálása mellett izgalmas terület a különböző forrásokból összegyűjtött adatok közötti összefüggések vizsgálata is, vagyis a Big Data-analízis. Egyes becslések szerint a rendelkezésre álló adatok mennyisége világszinten exponenciálisan, naponta mintegy 2,2 millió terrabyte-tal nő. Az egymástól látszólag független adatok közötti kapcsolódási pontok, összefüggések feltárása, és az azokból levont következtetések hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat működése még hatékonyabbá váljon.

Az utóbbi technika képessé teszi az egyént a kreativitás, a csapatmunka és az innováció magasabb szintű kihasználására. Szintén jövőbe mutató fejlesztés, hogy a vállalat oktatási stratégiájában még hangsúlyosabbá válik az elemzői és az együttműködési készség összekapcsolt fejlesztése, a rendszerben való gondolkodás és a változásra való felkészítés.

A vállalat szakképzése az Ipar 4.0 és az új hajtástechnológiák bevezetésével új képzésekkel bővült: a járműipari karbantartó technikus és az alternatív gépjárműhajtási technikus szakmák is a kínálatba kerültek. A duális szakképzés jövőképé-ben a kiterjesztett valóság integrálása is szerephez jut, amelynek segítségével a tanulók a virtuális térben, oktató- és kezelőplatformokon sajátíthatják el az ismereteket. Mindezzel együtt az élményalapú tanulás, a játékelemek bevezetése is egyre természetesebbé válik az új generációk igényeihez alkalmazkodva.

Az Audi Hungaria a munkatársak számára a digitalizáció világának és a technológia fejlődésének megfelelően olyan kompetenciafejlesztő programokat nyújt, amelyeknél az érzelmi és társadalmi intelligencia, a kreativitás, a vezetői kompetenciák és az agilitás kulcsszerepet játszik. Mindezek a fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat felkészítse munkatársait a jövő kihívásaira.

Automatizált mindennapok

A jövőbeni siker egyik sarokköve a digitalizáció. Az információtechnológia ma már a vállalatok minden területét áthatja, így számolni kell azzal a ténnyel, hogy e szakterület újító szemléletmódja nélkülözhetetlen az irányváltásához.

Az IT és a termelés működése napjainkra szinte teljesen egybeforrt. Különösen igaz ez az autonóm robotok működése esetében, melyek használata egyre inkább előtérbe kerül. A 2018-ban induló e-motorgyártásban például már nemcsak a termék új, hanem a gyártástechnológia is. Itt az IT a gyártási folyamat integráns részét képezi, ezért az informatikai rendszerek 100%-os rendelkezésre állása szükséges a zavartalan termeléshez. A gyártás automatizálása mellett izgalmas terület a különböző forrásokból összegyűjtött adatok közötti összefüggések vizsgálata is, vagyis a Big Data-analízis. Egyes becslések szerint a rendelkezésre álló adatok mennyisége világszinten exponenciálisan, naponta mintegy 2,2 millió terrabyte-tal nő. Az egymástól látszólag független adatok közötti kapcsolódási pontok, összefüggések feltárása, és az azokból levont következtetések hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat működése még hatékonyabbá váljon

Autonómia és virtualitás

Önműködő robotok, önállóan dolgozó logisztikai berendezések, a virtuális valóságot napi munkaeszközként használó gyártási folyamatok – scifikbe illő képek, melyek gyakorlati alkalmazása az Audi Hungaria csarnokain belül közelebb van, mint gondolnánk.

Gyártósor nélkül, modulárisan
Az Audi Hungaria folyamatosan fejleszti az ipar 4.0 jövőbe mutató koncepcióját és dolgozik gyakorlatba ültetésén. Forradalmi átalakulást hoz többek közt a termelés területén a moduláris gyártás, melynek lényege, hogy egy adott modell gyártása nem futószalagon történik, hanem önálló gyártószigeteken, amelyek között a szállítást vezető nélküli járművek vagy drónok végzik. Az információtechnológia segítségével a modulárisan felépülő gyártókörnyezetben a fizikai tárgyak valós időben követhetők és irányíthatók.

A-ból B-be, vezető nélkül
Az automatizált belső logisztikai rendszer már most számos feladatot lát el a vállalatnál. A jövőben az okosgyárak világában, a modulárisan felépülő gyártás egységeit vezető nélküli szállítóeszközök és robotok kötik össze önvezérlő rendszerek által, melyek rajintelligencia segítségével működhetnek. Ebbe a dinamikus környezetbe autonóm navigáció épül be. Ha az egyes eszközöket ellátjuk kommunikációs képességekkel, fejlett önirányító rendszerként viselkedhetnek, akárcsak egy méhraj, vagy egy hangyakolónia. Ezáltal biztosíthatják az egyes elemek számára az optimális kiterheltséget és kiválaszthatják a rendelkezésre álló legrövidebb szabad útvonalat.

Munkatárs-irányítás a jövőben
A gyártósorokon tapasztalható átalakulás mellett lendületesen fejlődnek a virtuális valóságot elénk táró megoldások is. Az individuális gyártás során a jövőben kiemelt szerepet kapnak a valóságkiterjesztő vagy kevert valóságon – mixed reality – alapuló eszközök. A jövő moduláris gyártószigetein így talán már nem is lesz szükség kijelzőkre. Ehelyett a munkatárs egy virtuális szemüveg segítségével a munkafeladat fölé vetítheti saját kijelzőjét, ami instruálja őt, továbbá intelligens chatbotok segítségével vagy hangutasítással történhet az irányítás. A jövőben a munkatársak ilyen megoldásokkal akár oktatásokon is részt vehetnek, vagy egyazon virtuális térben dolgozhatnak együtt.

Zöldben gondolkodunk

A vállalat számára a természeti környezet megóvása alapvetés. Hogy miként? A fenntartható gyártás által, mely az alábbi törekvéseket foglalja magában.

Az Audi Hungaria környezetmenedzsmentjének egyik alapelve a fenntarthatóság, hiszen tevékenysége során a következő generációk élhető jövőjét is szem előtt tartja. A vállalat környezetvédelmi stratégiai céljai elérésében számos sikert könyvelhetett el az elmúlt esztendőkben. 2025-ig azonban már újabb feladatok fogalmazódtak meg, mivel a termelésben alkalmazott új technológiák egyúttal új környezetvédelmi kihívásokat is magukkal hoztak. Ezekhez kapcsolódóan az Audi Hungaria vállalásokat tett, melyek megvalósításában jó úton halad. Az energiamenedzsment például nagyobb mint ötszázalékos megtakarítást ért el az elmúlt esztendőben, míg a keletkező hulladék újrahasznosítási aránya már csaknem száz százalék. Továbbá természetes forrásból származó, szén-dioxid-mentes geotermikus energia biztosítja a vállalat hőigényének hatvan százalékát immár több mint két esztendeje. A megújuló energiák, napkollektorok és napelemek alkalmazása szintén hozzájárul a pozitív környezetvédelmi mérleghez. A fenntartható jövőt szolgálják a környezetvédelmi kutatási együttműködések is: az erdőtelepítés a szén-dioxid-megkötési vizsgálatokat, a méhészet pedig a bioindikációs kutatásokat segíti.

A jövő vállalásai között szerepel többek között a szén-dioxid-mentes gyártási lehetőségek feltérképezése, mely újabb bizonyíték arra, hogy az Audi Hungaria zöldben gondolkodik.